10 grudnia 201961 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl

W środowy wieczór dotarła do naszej społeczności szkolnej smutna wiadomość o śmierci Pani Teresy Śliwińskiej – współzałożycielki i pierwszego dyrektora naszej szkoły. Pani Teresa Śliwińska pełniła funkcję dyrektora od początku istnienia szkoły do roku 1998.
To właśnie w okresie Jej pracy powstał towarzyszący nam do dnia dzisiejszego symbol szkoły oraz otrzymaliśmy imię wówczas błogosławionej, a dziś świętej Urszuli Ledóchowskiej.


Pani Dyrektor była wzorem pedagoga i wychowawcy. Najważniejsze dla Niej było dobro i uśmiech dziecka. W swojej pełnej poświęcenia pracy wspierała rodziców w ich wychowawczym trudzie. Troszczyła się o harmonijne współdziałanie domu i szkoły w procesie kształcenia młodych charakterów. Bardzo zależało Jej na tym, by uczniowie Społecznej Jedynki wyrośli na mądrych, wrażliwych, odpowiedzialnych i kochających Ojczyznę Polaków.
Codziennie rano serdecznie witała wszystkich w holu szkoły. Znała z imienia każdego z uczniów i potrafiła nad każdym się pochylić.
Zarażała innych swoją energią do pracy, chętnie dzieliła się długoletnim doświadczeniem pedagogicznym, dobrą radą oraz bezinteresowną pomocą.
Pani Teresa Śliwińska bardzo aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły, interesowała się tym, co dzieje się w każdej klasie. Prowadzone przez Nią lekcje historii na pewno zapamiętało wielu z nas.


Miłość i Mądrość zapisane na sztandarze szkoły przekładały się na każdy szkolny dzień Pani Dyrektor Teresy Śliwińskiej, która z pewnością pozostanie na długo w pamięci pracowników i wielu pokoleń absolwentów Społecznej Jedynki.

Dane kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 867 68 12, fax. 61 661 88 84

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl
telefon do szkoły po godz. 15.00 (portiernia) 61 661 88 41
bezpośredni telefon do świetlicy: +48 730 389 328, 61 661 83 32

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie

  fundusze

logo ose large

 

Współpracujemy z:   pobrany plik

© 2019
Wykonanie: Solmedia.pl