16 czerwca 201961 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl

Ostateczny termin opłacania składek członkowskich mija za dwanaście dni.

Informacja Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 15 w Poznaniu

Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Poznań, grudzień 2018 roku

Szanowni Państwo,

Członków Społecznego Towarzystwa Oświatowego uprasza się o dokonanie wpłat składek członkowskich zaległych za lata 2016/2017 rok (43 złote), 2017/2018 rok (45 złotych) oraz wpłatę składki za bieżący rok szkolny (49 złotych) na konto nr 78 1090 1346 0000 0001 1096 7479 w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2018 roku.
W związku z treścią Uchwały nr 1397/18 Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego
z dnia 22 września 2018 roku w sprawie zwołania XII Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Społecznego Towarzystwa Oświatowego, SKT nr 15 STO musi dokonać wyboru delegata (delegatów) na Zjazd w okresie XI kadencji (czego podstawą do ustalenia liczby delegatów, zgodnie z art. 24 ust.
2 statutu jest liczba członków Koła na dzień 31 grudnia 2018 roku).
Zarząd SKT nr 15 STO także musi do dnia 31 grudnia 2018 roku odprowadzić na rachunek Zarządu Głównego należną część zaległych składek członkowskich za rok 2018 oraz lata wcześniejsze, z załączeniem rozliczenia. Zarząd SKT nr STO musi do dnia 28 lutego 2019 roku przesłać do Biura STO imienną listę członków STO należących organizacyjnie do Koła według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.
W związku z powyższym prosimy o wpłatę składek na rachunek SKT nr 15 STO. Wywiązanie się członków SKT nr 15 STO z tego obowiązku pozwoli zweryfikować liczbę członków Koła i usprawni działania, które wynikają z Państwa członkostwa w naszym Stowarzyszeniu.

Serdecznie pozdrawiamy
Zarząd SKT nr 15 STO w Poznaniu

Dane kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 i Społeczne Gimnazjum nr 1
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 867 68 12, fax. 61 661 88 84

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl
telefon do szkoły po godz. 15.00 (portiernia) 61 661 88 41
bezpośredni telefon do świetlicy: +48 730 389 328, 61 661 83 32

KONTO: BZ WBK 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie

od grosika    fundusze

logo ose large

© 2019
Wykonanie: Solmedia.pl